METSÄSTYSSEURA KERÄ

Metsästysseura Itä-Lapissa Sallan kunnassa, Kelloselässä.
TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ
 
EU:n tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste
 
Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Metsästysseura Kerä r.y.
Y-tunnus: 0934361-6
Saijantie 103
98920 Kelloselkä
040 395 5392
S-posti:
 
 
Henkilötietojen käyttö Metsästysseura Kerä ry:n tilojen käyttövarauksissa ja laskutuksessa.
Jos olette tehneet tilojemme maksullisen käyttövarauksen henkilökohtaisesti tai edustamanne yhdistyksen tai asiaa hoitavana edustajana, niin olette antanut meille varausta tehdessänne suostumuksen kerätä seuran varauskirjan ylläpitoa varten henkilötietojanne, kuten etu- ja sukunimi ja puhelinnumero. Varauskirjaan merkityt henkilötiedot poistetaan vuosittain pidettävän sääntömääräisen vuosikokouksen jälkeen. Varauskirjaan merkittyjen henkilötietojen poistaminen voi tapahtua myös tapauskohtaisesti ottamalla yhteys varauksia hoitaviin henkilöihin. Ilmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse osoitteeseen varaukset.mskera@gmail.com.
 
Kun käsittelyperusteena on suostumus, rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet; oikeus saada informaatiota henkilötietojen käsittelystä, oikeus saada pääsy tietoihin, oikeus oikaista tietoja, oikeus poistaa tiedot, oikeus peruuttaa suostumus, oikeus rajoittaa tietojensa käsittelyä, henkilötietojen oikaisua tai poistoa tai käsittelyn rajoitusta koskeva ilmoitusvelvollisuus, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja rekisteröity voi sallia automaattisen päätöksenteon (ml. profilointi) nimenomaisella suostumuksellaan.
 
Varausta tehdessänne olette antaneet myös laskutusta varten tarvitsemamme seuraavat henkilötiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä laskua vastaan tapahtuvan oston käsittelyyn tarvittavat tiedot, kuten tuotteiden erittely ja määrä, mahdollinen veroprosentti, sekä laskun summa.
 
Henkilötietojen käsittelijänä voi olla yhdistys. Henkilötietojen käsittelijä voi käsitellä henkilötietoja vain rekisterinpitäjän (yhdistyksen) määrittelemiin tarkoituksiin. 
Henkilörekisteriin talletettuja henkilötietoja (nimi, puhelinyhteys) voi laittaa internettiin vain rekisteröidyn suostumuksella tai jos siitä on nimenomaisesti säädetty. Henkilötietojen laittaminen internetiin on niiden sähköistä luovuttamista. Henkilötietojen antaminen suostumuksella ja niiden käyttäminen rekisterinpitäjän tietosuojaselosteen mukaisesti varauskalenterissa ja laskutuksessa on rekisterinpitäjän edellyttämä vaatimus sopimuksen tekemiseen. Suostumuksen antamatta jättäminen voi johtaa sopimuksen peruuntumiseen tai sopimus voidaan laatia asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä ilman www.mskera.fi varauskalenteriin tehtäviä henkilötietomerkintöjä.
 
Ylös